ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΑΣ

Συχνές ερωτήσεις για την ασφάλιση υγείας.

Θα μπορούσε να ήταν και η αρχική σελίδα μας! Βρείτε την απάντηση που θέλετε εύκολα και γρήγορα.

Ερώτηση
Ενότητες

Παροχές και καλύψεις

Τι καλύπτουν τα ασφαλιστήρια υγείας

Έκτακτο χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε περιστατικό (ασθένεια ή ατύχημα) που χρήζει άμεσης ιατρικής βοήθειας ώστε να μην επιδεινωθεί η υγεία του ασθενούς. Για παράδειγμα ένα σπασμένο πόδι τη στιγμή του ατυχήματος είναι έκτακτο περιστατικό. Η επανεξέτασή του όμως μετά από π.χ. 20 ημέρες δεν είναι έκτακτο πλέον.

Η διαφοροποίηση της κάλυψης σε έκτακτο ή μη περιστατικό υπάρχει σε εταιρείες όπου απαιτούν προέγκριση για μια νοσηλεία. Στην ΕΘΝΙΚΗ δεν απαιτείται προέγκριση. Επομένως κάθε περιστατικό, έκτακτο ή προγραμματισμένο, καλύπτεται κανονικά με τον ίδιο τρόπο όσον αφορά τη νοσηλεία του.

Η κατάσταση διαφοροποιείται μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με τις δωρεάν ιατρικές παροχές και εξετάσεις που προσφέρουν ιδιωτικά νοσοκομεία σε ασφαλισμένους της ΕΘΝΙΚΗΣ. Δείτε περισσότερα στη σελίδα της Δωρεάν Πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αυτό όμως δεν επηρεάζει σε τίποτα κάποια νοσηλεία με οποιοδήποτε συμβόλαιο της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.

την Τρίτη Νοεμβρίου 19 από ch.matonakis
Ήταν χρήσιμο;

Απαλλαγή ορίζεται σαν το προκαθορισμένο ποσό επί των νοσηλίων που δεν αποζημιώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία. Για παράδειγμα 500.

Συμμετοχή είναι ένα ποσοστό επί των νοσηλίων που δεν αποζημιώνεται από την ασφαλιστική εταιρεία. Π.χ. 20%

Υπάρχει ειδικό λεξικό ασφαλιστικών όρων στην αντίστοιχη σελίδα. Για καλύτερη κατανόησή τους όμως προτείνω να διαβάσετε και ένα αναλυτικό παράδειγμα αποζημίωσης για να δείτε την πλήρη εφαρμογή τους.

την Τρίτη Νοεμβρίου 19 από ch.matonakis
Ήταν χρήσιμο;

Σε γενικές γραμμές καλύπτονται αλλά μόνο με ορισμένα προγράμματα τα οποία αναφέρουν χαρακτηριστικά ''έξοδα προ και μετά μιας νοσηλείας''. Εάν δεν αναφέρεται αυτό στις παροχές τότε καλύπτονται μόνο όσο περιλαμβάνονται στη νοσηλεία.

Το ποσό των σχετικών εξόδων που καλύπτονται αφορά ποσοστό των συνολικών εξόδων της νοσηλείας με την οποία σχετίζονται.

Τα προγράμματα που έχουν αυτή την παροχή είναι η Απόλυτη Προστασία και το Full.

την Τρίτη Νοεμβρίου 19 από ch.matonakis
Ήταν χρήσιμο;

Κάθε ημερήσια νοσηλεία καλύπτεται ανεξαρτήτως κόστους. Το θέμα είναι εάν το ύψος της εκάστοτε απαλλαγής που εφαρμόζεται επαρκεί για ουσιαστική κάλυψη.

Εάν π.χ. μια επέμβαση στοιχίσει 1.300και η απαλλαγή είναι 1.050έστω για το Πλεονεκτικό σε Γ θέση (ακόμα και χωρίς νοσηλεία αναγράφεται κάποια τυπική θέση), η αποζημίωση θα είναι η διαφορά των 250€. Φυσικά η χρήση Δημόσιου ταμείου βοηθάει επικουρικά.

Ειδικά όμως για την Ολοκληρωμένη Προστασία και Full με 500απαλλαγή, κάθε μικροεπέμβαση χωρίς νοσηλεία καλύπτεται 100% σε συμβεβλημένα νοσοκομεία με παράλληλη χρήση ΕΟΠΥΥ βάσει όρων.

την Τρίτη Νοεμβρίου 19 από ch.matonakis
Ήταν χρήσιμο;

Οι άγνωστες εκ γενετής ανωμαλίες και παθήσεις καλύπτονται από το πρόγραμμα Full εφόσον εκδηλωθούν μετά από δύο χρόνια ασφάλισης. Εάν μια συγγενής πάθηση γίνει γνωστή πριν τα δύο χρόνια από την έναρξη του συμβολαίου τότε δεν καλύπτεται για όλη τη διάρκεια της ασφάλισης.

Προσοχή: Η αναφορά σε συγγενείς παθήσεις έχει νόημα μόνο όταν μιλάμε για άγνωστη πάθηση. Εφόσον μια συγγενής πάθηση είναι γνωστή κατά την αίτηση ασφάλισης τότε αντιμετωπίζεται με τους γενικούς κανόνες κάθε εταιρείας αναφορικά με την προσθήκη κάποιου ειδικού όρου-εξαίρεσης.

την Τρίτη Νοεμβρίου 19 από ch.matonakis
Ήταν χρήσιμο;

Σχήματα χημειοθεραπείας και ακτινοβολίας καλύπτονται κανονικά ακόμα και χωρίς να γίνει εισαγωγή στο νοσοκομείο και χωρίς να ισχύει η απαλλαγή κάθε φορά. Η εκάστοτε απαλλαγή του προγράμματος εφαρμόζεται μόνο την πρώτη φορά, ή εάν η διάρκεια της θεραπείας γενικά ξεπεράσει τις 356 ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση, η κάλυψη συνεχίζεται αλλά θεωρείται πλέον νέα νοσηλεία με νέα απαλλαγή και νέο όριο κάλυψης. 

Περιοδικές αιμοκαθάρσεις δεν καλύπτονται καθώς δυστυχώς δεν αποτελούν θεραπεία απλά μια μόνιμη κατάσταση ανικανότητας.

Αιμοκαθάρσεις που γίνονται στα πλαίσια μιας νοσηλείας για νεφρό καλύπτονται κανονικά αλλά αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό της διαδικασίας. Μια λύση δίνουν ασφαλίσεις για περίπτωση ανικανότητας ή σοβαρών ασθενειών ώστε τα χρήματα που θα εισπράξει από εκεί ο ασθενής να τα χρησιμοποιήσει για τα αναγκαία έξοδα.

την Τρίτη Νοεμβρίου 19 από ch.matonakis
Ήταν χρήσιμο;

Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο θέμα της κάλυψης στο εξωτερικό όσον αφορά το θέμα μιας νοσηλείας (δηλαδή να γίνει έστω και μια διανυκτέρευση σε νοσοκομείο λόγω προβλήματος υγείας). Δεν χρειάζονται προεγκρίσεις ούτε άλλες διαδικασίες.

Η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι τα νοσήλια πρέπει να εξοφληθούν στο εκεί νοσοκομείο και στη συνέχεια να σταλούν στην Ελλάδα τιμολόγια,αποδεικτικά νοσηλείας, γνωματεύσεις κτλ, επίσημα επικυρωμένα από προξενείο και μεταφρασμένα. Έπειτα η αποζημίωση εκδίδεται κανονικά σαν να ήταν μια νοσηλεία στην Ελλάδα.

Σε περιπτώσεις όπου μια νοσηλεία είναι προγραμματισμένη και δαπανηρή γίνεται διακανονισμός με την ασφαλιστική εταιρεία και ένα ποσοστού του προϋπολογισμένου ποσού δίδεται προκαταβολικά στον ασφαλισμένο για να νοσηλευτεί.

την Τρίτη Νοεμβρίου 19 από ch.matonakis
Ήταν χρήσιμο;

Τα νοσοκομειακά προγράμματα δεν επηρεάζονται σε καμιά περίπτωση, ανεξαρτήτως σοβαρών περιπτώσεων. Ειδικά τα ισόβια. Αυτή που επηρεάζεται είναι η ΑΣΑ η οποία, εφόσον συμβεί κάποια από τις περιπτώσεις, πληρώνεται η αποζημίωση και λήγει. Ισχύει δηλαδή για μια περίπτωση, την πρώτη.

Ακόμα και στα ετησίως ανανεούμενα, η όποια αλλαγή-τροποποίηση των παροχών αφορά όλους τους ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως ιατρικού ιστορικού ή ηλικίας, και όχι ατομικά.

την Τρίτη Νοεμβρίου 19 από ch.matonakis
Ήταν χρήσιμο;

Η ανανέωση ή τυχόν τροποποίηση ενός ετησίως ανανεούμενου προγράμματος δεν εξαρτάται ατομικά από την πορεία της υγείας του ασφαλισμένου.

Ακόμα και αν προκύψει πρόβλημα υγείας, η ασφάλιση συνεχίζεται κανονικά. Τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις σε ένα πρόγραμμα θα ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους ανεξαρτήτως ιστορικού ή αποζημιώσεων.

την Τρίτη Νοεμβρίου 19 από ch.matonakis
Ήταν χρήσιμο;

Σας ενδιαφέρει η ιδιωτική ασφάλιση υγείας;

Σίγουρα μπορούμε να βρούμε μια λύση που να σας καλύπτει.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ

Ηράκλειο | Αθήνα | Θεσσαλονίκη

Ενιαία γραμμή επικοινωνίας: 211 800 4634

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΣ 

 • Κατερίνα Γαλανού (Δημοσιογράφος - Αθήνα)

  Εξαιρετική η μέχρι τώρα συνεργασία μας. Άκρως επαγγελματική με το σωστό βαθμό οικειότητας. Βοηθάει τον πελάτη της Εθνικής να έχει την αίσθηση ενός πολύ σοβαρού επαγγελματία και ταυτοχρόνως ενός ανθρώπου πρόθυμου να βοηθήσει ανά πάσα στιγμή. Δεν "παγιδεύει" τον πελάτη, επισημαίνει με σχολαστικότητα τις μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να είναι κρίσιμες και ανταποκρίνεται με εξαιρετική συνέπεια και ταχύτητα στα αιτήματα ή τις απορίες. Είναι ένας ευπρόσωπος ασφαλιστικός σύμβουλος. Μέχρι στιγμής η επικοινωνία μου με την Εθνική με σύνδεσμο τον κ. Ματωνάκη είναι εξαιρετική. Προσβλέπω το ίδιο και στο μέλλον.
 • Μαρία Κούνα (Ιδ. Υπάλληλος - Γλυφάδα Αττικής)

  Ο κος Ματωνάκης με κέρδισε πριν καν τον γνωρίσω μέσα απο την εξαιρετική ιστοσελίδα του. Συνεργαστήκαμε εξ' ολοκλήρου διαδικτυακά κ από την πρώτη κιόλας ηλεκτρονική μας επικοινωνία κατάλαβα οτι βρήκα αυτό που ζητούσα σε έναν συνεργάτη. Είναι εξαιρετικά καταρτισμένος κ έτοιμος να απαντήσει με σαφήνεια σε ό,τι ακριβώς ερωτηθεί χωρις να ξεφεύγει ποτέ από το θέμα, χωρίς κλισέ κ γενικότητες. Αν και σε τόσο νεαρή ηλικία είναι απο τους πιο σωστούς επαγγελματίες που γνωρίζω.
 • Ρένα Παρασκευοπούλου (Ιδ. Υπάλληλος - Αγία Παρασκευή Αττικής)

  Ο κύριος Ματωνάκης είναι για εμένα ο ορισμός του σωστού επαγγελματία. Είναι τρομερά άμεσος, αφιερώνει πολύ χρόνο για να πείσει με επιχειρήματα και να προτείνει τη σωστή εξατομικευμένη λύση σε κάθε πελάτη του, του οποίου τις ανάγκες κατανοεί πρώτα βαθιά. Η επιβεβαίωση για τη σωστή επιλογή που έκανα - και σε επίπεδο ασφαλιστή και σε επίπεδο εταιρείας - ήρθε, όταν σε ένα μόλις μήνα έτυχε περιστατικό στο ένα παιδί μου, όπου με την καθοδήγηση του κύριου Ματωνάκη και τις άρτιες διαδικασίες της Εθνικής Ασφαλιστικής, αποζημιωθήκαμε άμεσα...

 • Μαρία Κανταρέλη (Αθήνα)

  Απόλυτα ικανοποιητική η επαφή μας. Προσπαθει να εντοπίσει και να εξηγήσει τα δυσνόητα και πιο σημαντικά σημεία ενος συμβολαίου ετσι ωστε κάθε ενδιαφερόμενος για νέα ασφάλεια να μπορεί να αξιολογήσει εναλλακτικές λύσεις. Είναι πολύ εξυπηρετικός από τη φύση του και κάνοντας εξαιρετική χρήση της τεχνολογίας απλοποιεί την ζωή όλων.
 • Κωνσταντίνος Αντωνίου (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Αθήνα)

  Κατατοπιστικότατο site.Δεν υπήρχε πίεση. Η γραπτή πρόταση ήταν πλήρης γενικά αλλά και εξατομικευμένη. Γρήγορη, θετική και πλήρης ανταπόκριση. Γενικά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος σε όλους τους τομείς της επικοινωνίας μας.
 • Ιωάννης Γιαννακόπουλος (Προγραμματιστής Η/Υ - Μαρούσι Αττικής)

  ο κ. Ματωνάκης είναι σωστός επαγγελματίας, γνώστης του ασφαλιστικού κλάδου, φιλικός και πάντοτε πρόθυμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία/ερώτηση. Βασικό χαρακτηριστικό του επίσης είναι ότι απαντά πάντοτε επί του θέματος (to the point).
 • Δημήτρης Ζαχαρίας (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Πειραιάς)

  Από την έρευνα αγοράς μου θεώρησα τον κύριο Ματωνάκη ως τον πλέον επαγγελματία από τις εναλλακτικές μου. Φιλικός , προσιτός , ανθρώπινος , εξαιρετικά ενημερωμένος για το αντικείμενο εργασίας του, κατάλαβε αμέσως τις απαιτήσεις και τις ανάγκες μου αποσπώντας την εμπιστοσύνη μου . Ένας εξαιρετικός επαγγελματίας που συνδυάζει την απλότητα και την συνέπεια με υψηλού επαγγελματικού επιπέδου συνεργασία .
 • Γεώργιος Μπέκας (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Πειραιάς)

  Στον κο Ματωνάκη διακρίνω έναν γνώστη του αντικειμένου, άψογο επαγγελματία, και άμεσα διαθέσιμο με όλους τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας. Αν και δεν τον γνώριζα προσωπικά, έπειτα από αρκετό καιρό συζητήσεων και όντας λιγάκι δύσπιστος στο θέμα ασφάλειες υγείας μέσω διαδικτύου (παρόλο που είμαι γνώστης των νέων τεχνολογιών και των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου - χώρος άλλωστε στον οποίο δραστηριοποιούμαι και εγώ), με προβλημάτισε το γεγονός της απόστασης, και ότι σε ενδεχόμενη ανάγκη ο ασφαλιστής μου θα βρίσκεται αρκετά μακριά.....
 • Νικολέτα Χαλκιαδάκη (Ιδιωτική Υπάλληλος - Αθήνα)

  Άψογος. Αποζημιώθηκα και έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη.
 • Εμμανουήλ Φορτσάκης (Πολιτικός Μηχανικός Ηράκλειο Κρήτης)

  Κάθε Ασφαλιστική Εταιρεία κρίνεται κύρια την στιγμή που θα κλιθεί να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο. Μέχρι εκείνη την στιγμή η όποια κρίση αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίας από τον Ασφαλιστή προς τον Ασφαλισμένο. Ελπίζω να μη χρειαστεί ποτέ να κρίνω την Εθνική Ασφαλιστική για θέματα αποζημίωσης. Εξαιρετικός στην δουλειά του. Αποτελεί τιμή για την Εθνική Ασφαλιστική να έχει τέτοια στελέχη!
 • Κωνσταντίνος Φρουδαράκης (Μηχανολόγος - Ηράκλειο Κρήτης)

  Η Εθνική δεν είναι η φθηνότερη ασφαλιστική αλλά είναι η ασφαλέστερη επιλογή όσον αφορά την ταχύτητα και την πληρότητα των αποζημιώσεων σε περίπτωση που αυτές απαιτούνται. Ο κ.Ματωνάκης είναι άψογος στην δουλεία του και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του άμεσα. Κατά περιπτώσεις μάλιστα, ασχολείται με τις ανάγκες των πελατών του πέρα των τυπικών του υποχρεώσεων.
 • Γεώργιος Αναστασάκης (Επιχειρηματίας - Ηράκλειο Κρήτης)

  Πολύ άμεσος και διευκρινιστικός. Η Εθνική εμπνέει σιγουριά.
 • Ιωάννης Χαραλαμπίδης (Φιλόλογος - Ηράκλειο Κρήτης)

  Εξαιρετικά επαγγελματικός αλλά και πολύ ανθρώπινος, σοβαρός, γνώστης του αντικειμένου και αξιόπιστος. Τον εμπιστεύομαι. Αν είχα τη δυνατότητα θα έκανα και άλλα συμβόλαια ασφαλιστικής κάλυψης μαζί του. Σαν εταιρεία η Εθνική είναι αξιόπιστη, σοβαρή, υπεύθυνη και επαγγελματική. Λίγο ακριβότερη από ανταγωνιστές.
 • Στέφανος Αναστασάκης (Επιχειρηματίας - Ηράκλειο Κρήτης)

  Η συνεργασία μας παραμένει άψογη χωρίς κανένα μελανό σημείο. Πάντα ενημερωμένος, εξυπηρετικός και άμεσα διαθέσιμος. Στοιχεία πολύ βασικά για τον κλάδο.
 • Βασιλική Βεριβάκη (Επιχειρηματίας - Χανιά)

  Ο κ. Ματωνάκης είναι πολύ εξυπηρετικός και άψογος στην συνεργασία μας.Όποτε χρειάστηκα την βοήθειά του ήταν άμεση.
 • Γεώργιος Σφίγγας (Επιχειρηματίας - Ηράκλειο Κρήτης)

  Σε κάθε περίπτωση με εξυπηρέτησε απολύτως ικανοποιητικά (10)
 • Αναστασία Μπουχούρα (Επιχειρηματίας - Ηράκλειο)

  Ο δικός μας άνθρωπος. Ήρεμος και εξυπηρετικός.
 • Απόστολος Αγραφιώτης (Οδηγός Ταξί - Τρίκαλα)

  Πολύ καλός επαγγελματίας. Άμεση εξυπηρέτηση σε ό,τι και όποια ώρα ήθελα.
 • Νικ. Λεμονάκης ( Επιχειρηματίας - Ηράκλειο)

  Η Εθνική νομίζω ότι είναι από τις καλές ασφαλιστικές αλλά χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια ώστε ο πελάτης να αποκτήσει σιγουριά και εμπιστοσύνη. Ο κ. Ματωνάκης είναι αξιόλογος και συνεργάσιμος.
 • Γεώργιος Λαπιδάκης (Χειρουργός - Ηράκλειο Κρήτης)

  Αποζημιώθηκα και έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος.
 • Μαρία Δημητράκη (Φιλόλογος - Ηράκλειο Κρήτης)

  O κ. Ματωνάκης είναι ένας αξιόλογος επαγγελματίας, γνώστης του αντικειμένου του και όποτε τον χρειάστηκα με εξυπηρέτησε απολύτως ικανοποιητικά!
 • Παναγιώτης Σαράφογλου (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Αθήνα)

  Από την πρώτη κιόλας επαφή αντιλήφθηκα ότι είχα να κάνω με έναν αξιόλογο επαγγελματία, ειλικρινή και αξιόπιστο. Έχοντας ήδη επικοινωνία με άλλους επαγγελματίες ασφαλιστές στο παρελθόν, και όντας ήδη ασφαλισμένος, γνώριζα τι ακριβώς ζητούσα και τι περίμενα από την επικοινωνία μου. ο κος Ματωνάκης ανταποκρίθηκε με ειλικρίνεια και αμεσότητα, στάθηκε επακριβώς στις ανάγκες μου, δεν προσπάθησε δόλια να με παρασύρει σε ¨λάθος κατεύθυνση'', μου παρουσίασε τα θετικά της δικής του πρότασης, αλλά και τα θετικά σημεία του συμβολαίου που ήδη είχα, και με άφησε να κάνω μια αντικειμενική αξιολόγηση....
 • Δημήτριος Γρίβας (Δικηγόρος - Αθήνα)

  Σύγχρονη ιστοσελίδα, καλή τηλεφωνική επικοινωνία και σωστός γραπτός λόγος.
 • Αθανάσιος Ζέρβας (Καθηγητής Ξένων Γλωσσών - Κόρινθος)

  Ο κ. Ματωνάκης είναι ευγενής, φιλικός, άρτια καταρτισμένος και επαγγελματίας στο χώρο των οικονομικών και ασφαλίσεων, εξυπηρετικότατος, άμεσος στην επαφή του μαζί σου, ταχύτατος στις απαντήσεις του και απόλυτα κατανοητός!! Προσφέρει με πολύ καλή διάθεση τις γνώσεις του, συμμερίζεται τις αγωνίες σου, απαντά με απόλυτη σαφήνεια σε όλες σου τις ερωτήσεις και δεν είναι καθόλου πιεστικός! Δίνει χρόνο και χώρο σε κάθε συνομιλητή του να σκεφτεί και να αποφασίσει ανεπηρέαστος! Είναι άψογος στη συνεργασία μας!
 • test

  Δείτε όλα τα σχόλια