Ο πίνακας αμοιβών ιατρών

 

Ο πίνακας αμοιβών ιατρών και χειρουργών είναι μια συνηθισμένη πρακτική των ασφαλιστικών εταιρειών


Ουσιαστικά αποτελεί ένα ανώτατο πλαφόν για τις αμοιβές κυρίως των χειρουργών και αναισθησιολόγων για να αποφεύγονται υπέρογκες απαιτήσεις. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου ένας χειρουργός γνωρίζει ότι ο ασθενής του έχει ''ιδιωτική ασφάλεια'' και χρεώνει πολύ περισσότερα από ότι συνήθως...

 
Σχεδόν κάθε σημερινό ασφαλιστήριο υγείας έχει ένα πίνακα ανώτατων αμοιβών χειρουργών οι οποίες καθορίζονται ανάλογα με τη σοβαρότητα της κάθε επέμβασης. Αυτός ο πίνακας είναι βασικότατο στοιχείο για την επιλογή ενός καλού ασφαλιστηρίου. Όσο υψηλότερος τόσο καλύτερα και ειδικά σε περιπτώσεις επεμβάσεων στο εξωτερικό και ΗΠΑ όπου οι αμοιβές είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι στην Ελλάδα.
 
Ο πίνακας ιατρικών αμοιβών στην Ελλάδα έχει σχετικά περιορισμένη σημασία καθώς όλα σχεδόν τα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι συμβεβλημένα με ασφαλιστικές εταιρείες. Αυτό σημαίνει ότι και οι γιατροί εκεί έχουν αποδεχτεί συμβάσεις αμοιβών όπου δεν ξεπερνάνε αυτά τα ποσά.
 
Αυτο βεβαια δεν σημαίνει ότι ένας ασθενής δεν μπορεί να καλέσει ένα δικό του γιατρό να τον χειρουργήσει σε ένα συμβεβλημένο νοσοκομείο. Σε αυτή την περίπτωση η ασφαλιστικη εταιρεία αναλαμβάνει να πληρώσει απ ευθειας όλα τα υπόλοιπα έξοδα στο νοσοκομείο (φάρμακα, χειρουργείο, δωμάτιο κτλ) και η απόδειξη του χειρουργού πληρώνεται ξεχωριστά βάσει του πίνακα αμοιβών του συμβολαίου. Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί με ένα χαμηλό πίνακα αμοιβών να προκύψει κάποια συμμετοχή του ασφαλισμένου για το τυχόν υπερβάλον ποσό.
 
Ο πίνακας αμοιβών χειρουργών-αναισθησιολόγων στο Πλεονεκτικό της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ για το 2023 είναι
 
Πολύ μικρές επεμβάσεις
 
Χειρουργός: 357€    Αναισθησιολόγος: 72€
 
Παράδειγματα: Κρυοπηξία τραχήλου, Βιοψία προστάτη-όρχεος, Αφαίρεση σπίλου, Συρραφή τραύματος κ.α.
 
 
Μικρές επεμβάσεις
 
Χειρουργός: 712€    Αναισθησιολόγος: 142€
 
Παραδείγματα: Απολίνωση κιρσού-φλέβας, Αφαίρεση μικρού λιπώματος, Αφαίρεση πολύποδα τραχήλου, Διασωλήνωση θώρακος, Διάνοιξη καρπιαίου σωλήνα, Περιτομή, Συρραφή κερατοειδούς, Αφαίρεση πολλαπλών θηλωμάτων-σπίλων κ.α.
 
Μεσαίες επεμβάσεις
 
Χειρουργός: 1.069€    Αναισθησιολόγος: 214€
 
Παραδείγματα: Στεφανιογραφία, Υδροκήλη-Ομφαλοκήλη-Κιρσοκήλη, Σκωληκοειδεκτομή, Αφαίρεση όγκου μαστού, Κωνοειδής εκτομή τραχήλου, Συρραφή τενόντων ή νεύρων, Αφαίρεση μικρών καλοήθων όγκων, Ιριδοπλαστική, Πλαστική διόρθωση ουλών, Αμυγδαλεκτομή κ.α. 
 
 
Μεγάλες επεμβάσεις
 
Χειρουργός: 2.137€    Αναισθησιολόγος: 427€
 
Παραδείγματα: Εγχείρηση κιρσών, Θυρεοειδεκτομή, Νεφρεκτομή, Ωοθηκεκτομή-Σαλπιγγεκτομή, Πλευροδεσία, Λοβεκτομή, Αγγειογραφία εγγεφάλου, Πλαστική χιαστών συνδέσμων, Χειρουργική αρθροσκοπική επέμβαση, Οστεοσύνθεση καταγμάτων λεκάνης, Αφαίρεση κύστης νεφρού, Μεταμόσχευση κερατοειδούς, Αφαίρεση κακοηθών όγκων κατά MOHS, Λήψη μοσχεύματος, Αφαίρεση ρινικών πολυπόδων, Ολική παρωτιδεκτομή κ.α.
 
 
Βαριές επεμβάσεις
 
Χειρουργός: 4.275€    Αναισθησιολόγος: 855€ 
 
Παραδείγματα: Αγγειοπλαστική, Φλεβική θρομβεκτομή, Ολική θυρεοειδεκτομή λογω CA, Ριζική υστερεκτομή, Ολική πνευμονοεκτομή, Τραχειοπλαστική, Σπονδυλοδεσία, Ολική αρθροπλαστική ισχίου-γόνατος-ώμου, Ριζική προστατεκτομή λόγω καρκίνου, Αποσυμπίεση προσωπικού νεύρου, Γναθεκτομή, Φαρυγγο-λαρυγγο-οισοφαγεκτομή κ.α.
 
 
Εξαιρετικά Βαριές
 
Χειρουργός: 5.699€    Αναισθησιολόγος: 1.139€
 
Παραδείγματα: Αρτηριοπλαστική, Θωρακικό ανεύρισμα, Ηπατεκτομή, Όγκοι νωτιαίου μυελού, Αγγειακή δυσπλασία εγκεφάλου, Σπονδυλοδεσία άνω των δύο επιπέδων, Χειρουργική αντιμετώπιση όγκου λεκάνης, Αφαίρεση νεφρού για μεταμόσχευση, Οστεοτομία προσωπική,By pass κ.α.
 
 
Ειδικές επεμβάσεις
 
Χειρουργός: 7.125€    Αναισθησιολόγος: 1.425€
 
Παραδείγματα: Μεταμόσχευση μυελού των οστών
 
 
Τα παραπάνω ποσά διπλασιάζονται σε περιπτώσεις επεμβάσεων σε ΗΠΑ-Καναδά. 
 
Στην περίπτωση ταυτόχρονων επεμβάσεων από τον ίδιο χειρουργό τότε αποζημιώνεται μια επέμβαση- η βαρύτερη από όλες. 
 
Σε άλλα προγράμματα της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ο αντίστοιχος πίνακας είναι κατά 15% περίπου υψηλότερος. Ειδικές προσθήκες καλύψεων, όπως η Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών και το Χειρουργικό επίδομα, είναι δυνατόν να τον ενισχύσουν εάν κάποιος το επιθυμεί.
 
Να σημειωθεί επίσης ότι, κάθε χρόνο η ετήσια αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων ανεβάζει και τα όρια αυτά για να είναι πάντα σύγχρονο το ασφαλιστήριο.

Δείτε επίσης
 
 
 
 
 

Σημαντικό: Όλες οι πληροφορίες που παρουσιάζονται αποτελούν προϊόν εξειδίκευσης στην ασφάλιση υγείας σαν πιστοποιημένος ασφαλιστικός σύμβουλος και αποσκοπούν στην σωστή προασφαλιστική ενημέρωση. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τους επίσημους όρους της ασφαλιστικής εταιρείας που αναγράφονται στο επίσημο ασφαλιστήριο. Το μοναδικό έγγραφο που καθορίζει δικαιώματα και υποχρεώσεις του ασφαλισμένου και της ασφαλιστικής εταιρείας είναι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.