Εκτός ταξινόμησης σε κατηγορία ασθένειας (Ε)

ΚΩΔ. ΚΕΝ ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΝ από 1/3/2012 Κόστος από 1/3/2012 70% ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
Ε-ΤΚΑ Εκτός ταξινόμησης σε κατηγορία ασθένειας (Ε)
Ε01Α Μεταμόσχευση ήπατος 26 28.900€ 20.230€
Ε03Α Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων 35 50.400€ 35.280€
Ε04Α Μεταμόσχευση πνευμόνων 20 30.000€ 21.000€
Ε05Α Μεταμόσχευση Καρδιάς 40 34.000€ 23.800€
Ε06Μ Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσεςπαθήσεις-επιπλοκές 47 20.000€ 14.000€
Ε06Χα Τραχειοστομία με μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσεςπαθήσεις-επιπλοκές ή τραχειοστομία/(ή)μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσεςπαθήσεις-επιπλοκές 25 12.000€ 8.400€
Ε06Χβ Μηχανική υποστήριξη αναπνοής > 95 ώρες χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 16 8.000€ 5.600€
Ε06Χγ Τραχειοστομία χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 15 4.000€ 2.800€
Ε07Α Αλλογενής μεταμόσχευση μυελού οστών 34 17.137€ 11.996€
Ε08Μ Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές 24 8.384€ 5.869€
Ε08Χ Αυτόλογη μεταμόσχευση μυελού οστών χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές 10 3.054€ 2.138€
Ε09Μ Μεταμόσχευση νεφρού με μεταμόσχευση παγκρέατος 16 15.000€ 10.500€
Ε09Χ Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μεταμόσχευση παγκρέατος 8 9.000€ 6.300€
Ε09Α Μεταμόσχευση παγκρέατος 15 9.733€ 6.813€
Ε10Α Εμφύτευση συσκευών κοιλιακής υποβοήθησης 54 55.695€ 38.987€
Ε11Μ Εισαγωγή εμφυτεύσιμης συσκευής έγχυσης στη σπονδυλική στήλη με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές 15 6.655€ 4.659€
Ε11Χ Εισαγωγή εμφυτεύσιμης συσκευής έγχυσης στη σπονδυλική στήλη χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις- επιπλοκές 6 3.320€ 2.324€
Ε12Α Εισαγωγή συσκευής νευροδιέγερσης 3 2.990€ 2.093€
Ε20Α Αξιολόγηση ασθενούς για μεταμόσχευση (ημερήσιο κόστος μέχρι τις ημέρες της ΜΔΝ) 3 300€ 210€