Παθήσεις και βλάβες του δέρματος, του υποδόριου ιστού και του μαστού (Δ)

ΚΩΔ. ΚΕΝ ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΔΝ από 1/3/2012 Κόστος από 1/3/2012 70% ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΤΚΑ 09 Παθήσεις και βλάβες του δέρματος, του υποδόριου ιστού και του μαστού (Δ)
Δ01Μ Μεταφορά μικροαγγειακού ιστού για παθήσεις - ελλείμματα δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 13 5.297€ 3.708€
Δ01Χ Μεταφορά μικροαγγειακού ιστού για παθήσεις - ελλείμματα δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 8 5.865€ 4.106€
Δ06A Μείζονες επεμβάσεις για παθήσεις μαστού 3 1.380€ 966€
Δ07A Ελάσσονες επεμβάσεις για παθήσεις μαστού 2 600€ 420€
Δ08Μ Άλλες επεμβάσεις για δερματικό μόσχευμα και/ή χειρουργικό καθαρισμό με συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 10 2.086€ 1.460€
Δ08X Άλλες επεμβάσεις για δερματικό μόσχευμα και/ή χειρουργικό καθαρισμό χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 2 719€ 503€
Δ09A Επεμβάσεις περιπρωκτικών και δερμοειδών παθήσεων (κύστης, συριγγίου, αποστήματος κλπ) 2 626€ 438€
Δ10A Χειρουργικές επεμβάσεις πλαστικής δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού 2 611€ 428€
Δ11A Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού 1 367€ 257€
Δ12Μ Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με έλκος/κυτταρίτιδα, με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 20 4.429€ 3.100€
Δ12Xα Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με έλκος/κυτταρίτιδα, χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές με αποκατάσταση με δερματικό μόσχευμα/κρημνό 13 2.816€ 1.971€
Δ12Χβ Επεμβάσεις στα κάτω άκρα με έλκος/κυτταρίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές χωρίς αποκατάσταση με δερματικό μόσχευμα/κρημνό 8 1.613€ 1.129€
Δ13Μ Επεμβάσεις στα κάτω άκρα χωρίς έλκος/κυτταρίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές ή με (αποκατάσταση με δερματικό μόσχευμα/κρημνό) 12 2.514€ 1.760€
Δ13Χ Επεμβάσεις στα κάτω άκρα χωρίς έλκος/κυτταρίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές, χωρίς (αποκατάσταση με δερματικό μόσχευμα/κρημνό) 4 915€ 641€
Δ14Α Μείζων πλαστική αποκατάσταση μαστού 8 3.834€ 2.684€
Δ20Μ Δερματικά έλκη με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 16 2.669€ 1.868€
Δ20Χ Δερματικά έλκη χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 9 1.471€ 1.030€
Δ20Α Δερματικά έλκη, ημερήσια νοσηλεία 1 171€ 120€
Δ22Μ Κακοήθεις παθήσεις του μαστούμε συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 5 965€ 676€
Δ22Χ Κακοήθεις παθήσεις του μαστού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 2 625€ 438€
Δ23Μ Μη-κακοήθεις παθήσεις του μαστού με συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 5 965€ 676€
Δ23Χ Μη-κακοήθεις παθήσεις του μαστού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 2 296€ 207€
Δ24Μ Κυτταρίτιδα με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 9 1.116€ 781€
Δ24Χ Κυτταρίτιδα χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 4 802€ 561€
Δ25Μ Τραύμα στο δέρμα, υποδόριο ιστό και μαστό με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 6 1.105€ 774€
Δ25Χ Τραύμα στο δέρμα, υποδόριο ιστό και μαστό χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 2 350€ 245€
Δ27Μ Ελάσσονες βλάβεςτου δέρματος 3 708€ 496€
Δ27Χ Ελάσσονες βλάβες του δέρματος, ημερήσια νοσηλεία 1 150€ 105€
Δ28Μα Μείζονες βλάβες του δέρματοςμε καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 10 1.880€ 1.316€
Δ28Μβ Μείζονες βλάβες του δέρματοςμε καταστροφικές ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές μακράς διάρκειας 30 4.400€ 3.080€
Δ28Α Μείζονες βλάβες του δέρματος, ημερήσια νοσηλεία 1 164€ 115€
Δ28Χ Μείζονες βλάβες του δέρματος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 4 965€ 676€
Δ29Μ Κακοήθεια του δέρματος με καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 11 2.171€ 1.520€
Δ29Α Κακοήθεια του δέρματος, ημερήσια νοσηλεία 1 161€ 113€
Δ29Χ Κακοήθεια του δέρματος χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 7 1.377€ 964€