Γνωρίστε το Full Health.

Ένα νέο σύστημα υγείας από την Εθνική Ασφαλιστική. Νοσοκομειακή περίθαλψη σε όλο τον κόσμο, πλήρεις και σύγχρονες παροχές και ένα προσιτό ασφάλιστρο.

3 Βασικά στοιχεία του Full

Αυτόματη ετήσια ανανέωση

Δεν γίνεται ατομικός έλεγχος υγείας του ασφαλισμένου κάθε έτος, και το συμβόλαιο ανανεώνεται μόνο με την πληρωμή των ασφαλίστρων.

Κάλυψη συγγενών παθήσεων

Καλύπτονται οι εκ γενετής ανωμαλίες των ασφαλισμένων, εφόσον ήταν άγνωστες σε αυτούς, μετά από δύο χρόνια ασφάλισης.

Πολλές εναλλακτικές

Επιλέξτε θέση νοσηλείας και απαλλαγή από 0 έως 10.000€ και δημιουργείστε ένα πρόγραμμα στα μέτρα σας. Ιδανικό και για άτομα χωρίς δημόσια ασφάλιση με 100% κάλυψη σε δημόσια νοσοκομεία.

Τι καλύπτει το Full

Πλεονεκτήματα που ξεχωρίζουν.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ μελέτησε τις απαιτήσεις ασφαλισμένων και ασφαλιστικών συμβούλων ώστε να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα σύγχρονο που θα διατηρήσει την πρώτη θέση στην ασφαλιστική αγορά.

1.500.000€ όριο κάλυψης παγκοσμίως

Κάλυψη μικροεπεμβάσεων χωρίς νοσηλεία

Παραμονή σε ΜΕΘ, ΜΑΦ χωρίς χρονικούς περιορισμούς

Χωρίς συμμετοχή σε νοσοκομεία του εξωτερικού

Κάλυψη για χημειοθεραπείες και ακτινοθεραπείες

Πολύ υψηλός πίνακας ιατρικών αμοιβών

Δεν απαιτείται προέγκριση νοσηλείας

Ιατρικές πράξεις (κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση κ.α.) χωρίς νοσηλεία

Οδοντιατρική φροντίδα λόγω ατυχήματος ή κακοήθειας

Το Full αποτελεί την πιο Value4Money πρόταση

Χαμηλά ασφάλιστρα.

Με τη δυνατότητα επιλογής της απαλλαγής και της θέσης νοσηλείας μπορεί ο καθένας να δημιουργήσει το πρόγραμμα στο οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει.
(Θέση Β και απαλλαγή 1.500€)
Άνδρας 40 ετών: 38€ μηνιαίως

10 ετών

Α' θέση νοσηλείας

Χωρίς απαλλαγή: 626€
Απαλλαγή 500€: 560€ Απαλλαγή 1.500€: 260€ Απαλλαγή 3.000€: 220€

Β' θέση νοσηλείας
Απαλλαγή 500€: 475€ Απαλλαγή 1.500€: 220€ Απαλλαγή 3.000€: 188€

20 ετών

Ετήσια ασφάλιστρα

Α' θέση νοσηλείας

Χωρίς απαλλαγή: 952€ Απαλλαγή 500€: 823€ Απαλλαγή 1.500€: 357€ Απαλλαγή 3.000€: 263€

Β' θέση νοσηλείας

Απαλλαγή 500€: 700€ Απαλλαγή 1.500€: 305€ Απαλλαγή 3.000€: 225€

30 ετών

Ετήσια ασφάλιστρα

Α' θέση νοσηλείας

Χωρίς απαλλαγή: 1.080€ Απαλλαγή 500€: 926€ Απαλλαγή 1.500€: 396€ Απαλλαγή 3.000€: 287€

Β' θέση νοσηλείας

Απαλλαγή 500€: 788€ Απαλλαγή 1.500€: 338€ Απαλλαγή 3.000€: 245€

40 ετών

Ετήσια ασφάλιστρα

Α' θέση νοσηλείας

Χωρίς απαλλαγή: 1.331€ Απαλλαγή 500€: 1.170€ Απαλλαγή 1.500€: 536€ Απαλλαγή 3.000€: 405€

Β' θέση νοσηλείας

Απαλλαγή 500€: 995€ Απαλλαγή 1.500€: 456€ Απαλλαγή 3.000€: 345€

Edit Page