Ασφάλιση για αλλοδαπούς

Μια ομάδα ανθρώπων με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες στην ασφάλιση υγείας είναι οι αλλοδαποί οικονομικοί μετανάστες


Πολλοί άνθρωποι έρχονται στη χώρα μας αναζητώντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Οι οικονομικοί μετανάστες έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά μελετώντας τις ανάγκες ασφάλισής τους
  • Δεν έχουν κοινωνικό ταμείο
  • Δεν έχουν μεγάλη οικονομική δυνατότητα εξ ορισμού
  • Υπάρχει απαίτηση από τους κρατικούς φορείς για μια ιδιωτική ασφάλιση προκειμένου να εκδοθεί άδεια παραμονής
Μην μπορώντας λοιπόν να κάνουν ένα μακροχρόνιο οικονομικό πλάνο και έχοντας την υποχρέωση ασφάλισης ''κάπου'', οι οικονομικοί μετανάστες κυρίως ψάχνουν κάτι οικονομικό για να βγάλουν την υποχρέωση της άδειας παραμονής κυρίως. Κατανοητό σκεπτικό εν πολλοίς...
 
Μέχρι πρόσφατα η νομοθεσία δεν ήταν σαφής αναφορικά με τις απαραίτητες ασφαλιστικές καλύψεις, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ασάφεια και περιθώριο για λάθη από τους μετανάστες. Από 21.10.2014 όμως ισχύει ΚΥΑ όπου καθορίζει σαφώς τι πρέπει να καλύπτει ένα ασφαλιστήριο υγείας, απλοποιώντας πολύ τα πράγματα.
 
 
 
 Συγκεκριμένα, ένα κατάλληλο ασφαλιστήριο πρέπει να καλύπτει
 
  • 10.000€ νοσοκομειακή περίθαλψη
  • 15.000€ Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ατύχημα
  • 1.500€ Ιατροφαρμακευτικά έξοδα

 

Σας ενδιαφέρει η ιδιωτική ασφάλιση υγείας;

Μπορούμε να σας κάνουμε τις προτάσεις μας.

Ζητήστε προσφορά

10 σημεία για να επιλέξετε πρόγραμμα υγείας

Η μεθοδολογία του my advisor ώστε να μπορέσετε να αξιολογήσετε αποτελεσματικά ένα ασφαλιστήριο υγείας.

Πως επιλέγουμε ασφαλιστικό σύμβουλο

Δέκα σημεία για να μπορέσετε να κρίνετε εάν ένας ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

Ισόβια και ετήσια συμβόλαια

Οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο τύπων ασφαλιστηρίων υγείας