Διαδοχικότητα ασφάλισης

Είναι δυνατόν να αλλάξουμε ασφαλιστική εταιρεία χωρίς να χρειαστεί να ξεκινήσουν νέες αναμονές


Πολλές φορές οι ασφαλισμένοι προβληματίζονται, και δικαίως, για το κατά πόσο είναι προς το συμφέρον τους να αλλάξουν ασφαλιστήριο υγείας και να μεταβούν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι κάθε ασφαλιστήριο υγείας προβλέπει κάποια περιστατικά τα οποία δεν καλύπτονται άμεσα αλλά μετά από ένα διάστημα (δείτε εδώ τις χρονικές αναμονές για το πρόγραμμα Πλεονεκτικό ενδεικτικά),

Έτσι λοιπόν, εάν κάποιος είναι ήδη ασφαλισμένος κάποια χρόνια, αλλάζοντας ασφαλιστική εταιρεία θα χρειαστεί να περιμένει ένα διάστημα για να ξανακαλυφθούν κάποιες περιπτώσεις.

Η λύση δίνεται από την έννοια της ''Διαδοχικότητας'' όπως έχει επικρατήσει να λέγεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Σύμφωνα με αυτή τη δυνατότητα, ο ασφαλισμένος μπορεί να αιτηθεί ώστε να ''αναγνωριστούν'' τα χρόνια ασφάλισης που μπορεί να έχει σε μια άλλη εταιρεία. Στην ουσία δηλαδή να συνεχίσει την ασφάλισή του μεταφέροντας τα σχετικά δικαιώματα που έχει κατοχυρώσει.

Η δυνατότητα αυτή βέβαια δεν παρέχεται σε όλους. Αντίθετα απαιτούνται κάποιες τυπικές προϋποθέσεις.

  • Καλή τωρινή κατάσταση της Υγείας του ασφαλισμένου
  • Σε ισχύ συμβόλαιο υγείας άλλης εταιρείας και όχι ακυρωμένο
  • Θεωρημένο βιβλιάριο υγείας για τα τελευταία 3 έτη

Εφόσον το αίτημα για διαδοχικότητα εγκριθεί (ταυτόχρονα με την αποδοχή της αίτησης ασφάλισης), στη σελίδα των ειδικών όρων του συμβολαίου αναγράφεται σχετική διατύπωση όπου αναφέρει ότι ''η έναρξη ισχύος της κάλυψης θεωρείται η έναρξη της προγενέστερης'', στοιχεία της οποίας έχουν προσκομιστεί για έλεγχο.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ένας ασφαλισμένος για 5 χρόνια π.χ. στην Ιντεραμέρικαν ή την ING, θα θεωρείται επίσης 5 χρόνια ασφαλισμένος και στην ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ. Επομένως όλες οι παροχές ισχύουν άμεσα χωρίς επί μέρους χρονικές αναμονές. 

Ιδιαίτερη προσοχή βέβαια πρέπει να δίδεται από ασφαλισμένους και ασφαλιστικούς συμβούλους ακόμα και στην αλλαγή προγράμματος της ίδιας εταιρείας. Πρέπει να ζητείται ρητά στην αίτηση αλλαγής καθώς μπορεί να υπάρξουν προβλήματα.