Η κάλυψη του ΕΟΠΥΥ

Τι καλύπτει το Δημόσιο (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια)

Ο ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτικά νοσοκομεία καλύπτει το 70% του ποσού που θα κάλυπτε σε ένα Δημόσιο νοσοκομείο. Το ποσό αυτό είναι συγκεκριμένο και ονομάζεται Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο.

Βασικός προβληματισμός στους ασφαλισμένους αποτελεί το τι καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ σε μια νοσηλεία σε Ιδιωτικό νοσοκομείο.

Η ερώτηση αυτή αφορά κυρίως ασφαλισμένους με προγράμματα υγείας που έχουν απαλλαγή (ή εκπιπτόμενο ποσό) καθώς εκεί η ασφαλιστική τους δεν θα καλύψει ένα αρχικό ποσό μιας νοσηλείας. Το ποσό αυτό μπορεί, εξ' ολοκλήρου ή μερικώς, να το καλύψει ο δημόσιος ασφαλιστικός τους φορέας – πλέον ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ κτλ.

Φυσικά την ίδια απορία έχουν και όλοι οι συμπολίτες μας, είτε έχουν ιδιωτική ασφάλιση είτε όχι, καθώς για διάφορους λόγους θα επιλέξουν την νοσηλεία σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και όχι σε ένα Δημόσιο


Γνωρίζετε ήδη τι είναι τα ΚΕΝ; Κατεβάστε δωρεάν και χωρίς εγγραφή ένα πλήρες ebook με έτοιμους τους σχετικούς υπολογισμούς για την κάλυψη σε Ιδιωτικό νοσοκομείο. Διαφορετικά συνεχίστε παρακάτω.Τι ποσά καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ γενικά

Από το 2012 και μετά θεσπίστηκε ένας πίνακας ο οποίος προβλέπει συγκεκριμένα το ανώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί σε ένα Δημόσιο νοσοκομείο για όλες τις πιθανές περιπτώσεις νοσηλειών και θεραπειών. Η λίστα αυτή ονομάζεται ''Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια - ΚΕΝ'' και ισχύει – μετά από επικαιροποίηση- με το ΦΕΚ 946/ 27 Μαρτίου 2012.

Δείτε τη λίστα με τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια από τη σελίδα του Υπουργείου Υγείας


Τι είναι τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια

Στην πράξη δεν διαφέρουν πολύ από τον ανώτατο πίνακα ιατρικών αμοιβών ενός ιδιωτικού ασφαλιστηρίου. Μιλάμε για έναν πίνακα που αναφέρει την πλειονότητα των ιατρικών περιπτώσεων με μια κωδικοποίηση (δεν μας απασχολεί εδώ) και το ανώτατο ποσό που καλύπτεται από το Δημόσιο αλλά σε Δημόσιο νοσοκομείο. Στον πίνακα συναντάμε:


ΚΩΔ ΚΕΝ: Εσωτερική κωδικοποίηση για την επικοινωνία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα (για να το πούμε με απλά λόγια).

ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Περιγραφή της νοσηλείας που καλύπτεται.

ΜΔΝ: Μέγιστη Διάρκεια Νοσηλείας για το κάθε περιστατικό που μπορεί να επεκταθεί εάν υπάρξει ιατρικά αναγκαίος λόγος (π.χ. επιπλοκές).

Κόστος: Το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό πληρωμής του νοσοκομείου.


Ενδεικτικά να αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις

ΚΩΔ ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝ ΜΔΝ ΚΟΣΤΟΣ
Ε05Α Μεταμόσχευση Καρδιάς 40 34.000€
Ν02Χ Επεμβάσεις κρανίου χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 7 3.400€
Ω11Α Αμυγδαλεκτομή και/ή αδενοειδεκτομή 2 478€
Α22Χ Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 5 573€
Κ05Χ Στεφανιαία παράκαμψη με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς επανεπέμβαση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 13 6.495 €
Κ22Α Αορτικά βαλβιδοφόρα μοσχεύματα 11 7.048 €
Υ02Μ Επεμβατική εισαγωγή καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 10 2.500 €
Γ04Χ Υστερεκτομή για μη κακοήθεια χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 4 998 €
Φ02Χ Επεμβάσεις ισχίου, μηριαίου και άκρου για πολλαπλά σημαντικά τραύματα, συμπεριλαμβανομένης της εμφύτευσης, χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 15 6.792 €

Σε Ιδιωτικά νοσοκομεία καλύπτεται το 70% του αντίστοιχου ΚΕΝ

Με βάση τη σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τα Ιδιωτικά νοσοκομεία, σε περιπτώσεις νοσηλείας σε ιδιωτικό ίδρυμα ισχύει και πάλι ο πίνακας των ΚΕΝ αλλά με συμμετοχή 30%. Επομένως η κάλυψη του Δημοσίου σε Ιδιωτικό νοσοκομείο είναι μέχρι το 70% του σχετικού ΚΕΝ.

Για παράδειγμα

Σε νοσηλεία για επέμβαση ισχίου όπου το ΚΕΝ προβλέπει αποζημίωση σε Δημόσιο νοσοκομείο 6.792€, σε Ιδιωτικό νοσοκομείο θα καλύψει 70%*6.792€= 4.754,4€.

Ένα ρεαλιστικό κοστολόγιο για διενέργεια αυτής της επέμβασης ιδιωτικά είναι περίπου 15.000€. Επομένως τη διαφορά 15.000€ - 4.754,4€ = 10.245,6€ θα την επιβαρυνθεί ο ασθενής ή κάποιο ιδιωτικό ασφαλιστήριο.

 


Κατεβάστε δωρεάν και χωρίς εγγραφή ένα πλήρες ebook με όλα τα ΚΕΝ και την αντίστοιχη ποσοστιαία κάλυψη σε Ιδιωτικό νοσοκομείο.


 

Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος

Είναι πάντα προς το συμφέρον του ασφαλισμένου να χρησιμοποιήσει και τη Δημόσια και την Ιδιωτική του ασφάλιση σε μια νοσηλεία σε Ιδιωτικό νοσοκομείο. Κατά την εισαγωγή του παραδίδει στο γραφείο κίνησης το ατομικό του βιβλιάριο και τον αριθμό του ιδιωτικού του συμβολαίου ώστε να συμμετάσχουν και οι δύο φορείς στα έξοδα.


Έτσι, είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστεί να συμμετάσχει ο ίδιος στη νοσηλεία εφόσον το 70% του ΚΕΝ φτάσει ή ξεπεράσει την απαλλαγή του συμβολαίου του. Υπάρχουν επίσης και προγράμματα όπου η απαλλαγή μηδενίζεται αυτόματα με την παραμικρή συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ. Για παράδειγμα το Full με απαλλαγή 500€ ή η Ολοκληρωμένη Προστασία.

 

Συμπερασματικά

Δεν υπάρχει, λοιπόν, ποσοστιαία κάλυψη του ΕΟΠΥΥ επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. Υπάρχει ένα δεδομένο ποσό το οποίο θα καλυφθεί και δεν συνδέεται σε καμιά περίπτωση με την όποια χρέωση απαιτήσει το εκάστοτε Ιδιωτικό νοσοκομείο.

Τέλος, είναι πιθανό η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ να καλύψει την απαλλαγή κάποιου ασφαλιστηρίου αλλά δεν είναι πάντα ο κανόνας αυτός. Ο ασφαλισμένος πρέπει να είναι προσεκτικός κατά τη σύναψη της ασφάλισης. Ναι μεν ''την απαλλαγή την καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ'' , όπως έχει ακουστεί πολλές φορές αλλά όχι σε κάθε περίπτωση.

Edit Page