Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Τι καλύπτει το Δημόσιο (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια)

Ο ΕΦΚΑ-ΕΟΠΥΥ σε Ιδιωτικά νοσοκομεία καλύπτει το 70% του ποσού που θα κάλυπτε σε ένα Δημόσιο νοσοκομείο. Το ποσό αυτό είναι συγκεκριμένο και ονομάζεται Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλιο.

Βασικός προβληματισμός στους ασφαλισμένους αποτελεί το τι καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ σε μια νοσηλεία σε Ιδιωτικό νοσοκομείο.

Η ερώτηση αυτή αφορά κυρίως ασφαλισμένους με προγράμματα υγείας που έχουν απαλλαγή (ή εκπιπτόμενο ποσό) καθώς εκεί η ασφαλιστική τους δεν θα καλύψει ένα αρχικό ποσό μιας νοσηλείας. Το ποσό αυτό μπορεί, εξ' ολοκλήρου ή μερικώς, να το καλύψει ο δημόσιος ασφαλιστικός τους φορέας – πλέον ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ κτλ.

Φυσικά την ίδια απορία έχουν και όλοι οι συμπολίτες μας, είτε έχουν ιδιωτική ασφάλιση είτε όχι, καθώς για διάφορους λόγους θα επιλέξουν την νοσηλεία σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και όχι σε ένα Δημόσιο


Γνωρίζετε ήδη τι είναι τα ΚΕΝ; Κατεβάστε δωρεάν και χωρίς εγγραφή ένα πλήρες ebook με έτοιμους τους σχετικούς υπολογισμούς για την κάλυψη σε Ιδιωτικό νοσοκομείο. Διαφορετικά συνεχίστε παρακάτω.Τι ποσά καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ γενικά

Από το 2012 και μετά θεσπίστηκε ένας πίνακας ο οποίος προβλέπει συγκεκριμένα το ανώτατο ποσό που μπορεί να χορηγηθεί σε ένα Δημόσιο νοσοκομείο για όλες τις πιθανές περιπτώσεις νοσηλειών και θεραπειών. Η λίστα αυτή ονομάζεται ''Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια - ΚΕΝ'' και ισχύει – μετά από επικαιροποίηση- με το ΦΕΚ 946/ 27 Μαρτίου 2012.

Δείτε τη λίστα με τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια από τη σελίδα του Υπουργείου Υγείας


Τι είναι τα Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια

Στην πράξη δεν διαφέρουν πολύ από τον ανώτατο πίνακα ιατρικών αμοιβών ενός ιδιωτικού ασφαλιστηρίου. Μιλάμε για έναν πίνακα που αναφέρει την πλειονότητα των ιατρικών περιπτώσεων με μια κωδικοποίηση (δεν μας απασχολεί εδώ) και το ανώτατο ποσό που καλύπτεται από το Δημόσιο αλλά σε Δημόσιο νοσοκομείο. Στον πίνακα συναντάμε:


ΚΩΔ ΚΕΝ: Εσωτερική κωδικοποίηση για την επικοινωνία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα (για να το πούμε με απλά λόγια).

ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Περιγραφή της νοσηλείας που καλύπτεται.

ΜΔΝ: Μέγιστη Διάρκεια Νοσηλείας για το κάθε περιστατικό που μπορεί να επεκταθεί εάν υπάρξει ιατρικά αναγκαίος λόγος (π.χ. επιπλοκές).

Κόστος: Το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό πληρωμής του νοσοκομείου.


Ενδεικτικά να αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις

ΚΩΔ ΚΕΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΕΝ ΜΔΝ ΚΟΣΤΟΣ
Ε05Α Μεταμόσχευση Καρδιάς 40 34.000€
Ν02Χ Επεμβάσεις κρανίου χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 7 3.400€
Ω11Α Αμυγδαλεκτομή και/ή αδενοειδεκτομή 2 478€
Α22Χ Λοιμώξεις/φλεγμονές του αναπνευστικού χωρίς συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 5 573€
Κ05Χ Στεφανιαία παράκαμψη με επεμβατικό καρδιακό καθετηριασμό χωρίς επανεπέμβαση χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) συνυπάρχουσες παθήσεις-επιπλοκές 13 6.495 €
Κ22Α Αορτικά βαλβιδοφόρα μοσχεύματα 11 7.048 €
Υ02Μ Επεμβατική εισαγωγή καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης με καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις – επιπλοκές 10 2.500 €
Γ04Χ Υστερεκτομή για μη κακοήθεια χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 4 998 €
Φ02Χ Επεμβάσεις ισχίου, μηριαίου και άκρου για πολλαπλά σημαντικά τραύματα, συμπεριλαμβανομένης της εμφύτευσης, χωρίς καταστροφικές (συστηματικές) ή σοβαρές συνυπάρχουσες παθήσεις - επιπλοκές 15 6.792 €

Σε Ιδιωτικά νοσοκομεία καλύπτεται το 70% του αντίστοιχου ΚΕΝ

Με βάση τη σύμβαση του ΕΟΠΥΥ με τα Ιδιωτικά νοσοκομεία, σε περιπτώσεις νοσηλείας σε ιδιωτικό ίδρυμα ισχύει και πάλι ο πίνακας των ΚΕΝ αλλά με συμμετοχή 30%. Επομένως η κάλυψη του Δημοσίου σε Ιδιωτικό νοσοκομείο είναι μέχρι το 70% του σχετικού ΚΕΝ.

Για παράδειγμα

Σε νοσηλεία για επέμβαση ισχίου όπου το ΚΕΝ προβλέπει αποζημίωση σε Δημόσιο νοσοκομείο 6.792€, σε Ιδιωτικό νοσοκομείο θα καλύψει 70%*6.792€= 4.754,4€.

Ένα ρεαλιστικό κοστολόγιο για διενέργεια αυτής της επέμβασης ιδιωτικά είναι περίπου 15.000€. Επομένως τη διαφορά 15.000€ - 4.754,4€ = 10.245,6€ θα την επιβαρυνθεί ο ασθενής ή κάποιο ιδιωτικό ασφαλιστήριο.

 


Κατεβάστε δωρεάν και χωρίς εγγραφή ένα πλήρες ebook με όλα τα ΚΕΝ και την αντίστοιχη ποσοστιαία κάλυψη σε Ιδιωτικό νοσοκομείο.


 

Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος

Είναι πάντα προς το συμφέρον του ασφαλισμένου να χρησιμοποιήσει και τη Δημόσια και την Ιδιωτική του ασφάλιση σε μια νοσηλεία σε Ιδιωτικό νοσοκομείο. Κατά την εισαγωγή του παραδίδει στο γραφείο κίνησης το ατομικό του βιβλιάριο και τον αριθμό του ιδιωτικού του συμβολαίου ώστε να συμμετάσχουν και οι δύο φορείς στα έξοδα.


Έτσι, είναι πολύ πιθανό να μη χρειαστεί να συμμετάσχει ο ίδιος στη νοσηλεία εφόσον το 70% του ΚΕΝ φτάσει ή ξεπεράσει την απαλλαγή του συμβολαίου του. Υπάρχουν επίσης και προγράμματα όπου η απαλλαγή μηδενίζεται αυτόματα με την παραμικρή συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ. Για παράδειγμα το Full με απαλλαγή 500€ ή η Ολοκληρωμένη Προστασία.

 

Συμπερασματικά

Δεν υπάρχει, λοιπόν, ποσοστιαία κάλυψη του ΕΟΠΥΥ επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου. Υπάρχει ένα δεδομένο ποσό το οποίο θα καλυφθεί και δεν συνδέεται σε καμιά περίπτωση με την όποια χρέωση απαιτήσει το εκάστοτε Ιδιωτικό νοσοκομείο.

Τέλος, είναι πιθανό η συμμετοχή του ΕΟΠΥΥ να καλύψει την απαλλαγή κάποιου ασφαλιστηρίου αλλά δεν είναι πάντα ο κανόνας αυτός. Ο ασφαλισμένος πρέπει να είναι προσεκτικός κατά τη σύναψη της ασφάλισης. Ναι μεν ''την απαλλαγή την καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ'' , όπως έχει ακουστεί πολλές φορές αλλά όχι σε κάθε περίπτωση.

Σας ενδιαφέρει η ιδιωτική ασφάλιση υγείας;

Σίγουρα μπορούμε να βρούμε μια λύση που να σας καλύπτει.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΜΕ

Ηράκλειο | Αθήνα | Θεσσαλονίκη

Ενιαία γραμμή επικοινωνίας: 211 800 4634

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΣ 

 • Κατερίνα Γαλανού (Δημοσιογράφος - Αθήνα)

  Εξαιρετική η μέχρι τώρα συνεργασία μας. Άκρως επαγγελματική με το σωστό βαθμό οικειότητας. Βοηθάει τον πελάτη της Εθνικής να έχει την αίσθηση ενός πολύ σοβαρού επαγγελματία και ταυτοχρόνως ενός ανθρώπου πρόθυμου να βοηθήσει ανά πάσα στιγμή. Δεν "παγιδεύει" τον πελάτη, επισημαίνει με σχολαστικότητα τις μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να είναι κρίσιμες και ανταποκρίνεται με εξαιρετική συνέπεια και ταχύτητα στα αιτήματα ή τις απορίες. Είναι ένας ευπρόσωπος ασφαλιστικός σύμβουλος. Μέχρι στιγμής η επικοινωνία μου με την Εθνική με σύνδεσμο τον κ. Ματωνάκη είναι εξαιρετική. Προσβλέπω το ίδιο και στο μέλλον.
 • Μαρία Κούνα (Ιδ. Υπάλληλος - Γλυφάδα Αττικής)

  Ο κος Ματωνάκης με κέρδισε πριν καν τον γνωρίσω μέσα απο την εξαιρετική ιστοσελίδα του. Συνεργαστήκαμε εξ' ολοκλήρου διαδικτυακά κ από την πρώτη κιόλας ηλεκτρονική μας επικοινωνία κατάλαβα οτι βρήκα αυτό που ζητούσα σε έναν συνεργάτη. Είναι εξαιρετικά καταρτισμένος κ έτοιμος να απαντήσει με σαφήνεια σε ό,τι ακριβώς ερωτηθεί χωρις να ξεφεύγει ποτέ από το θέμα, χωρίς κλισέ κ γενικότητες. Αν και σε τόσο νεαρή ηλικία είναι απο τους πιο σωστούς επαγγελματίες που γνωρίζω.
 • Ρένα Παρασκευοπούλου (Ιδ. Υπάλληλος - Αγία Παρασκευή Αττικής)

  Ο κύριος Ματωνάκης είναι για εμένα ο ορισμός του σωστού επαγγελματία. Είναι τρομερά άμεσος, αφιερώνει πολύ χρόνο για να πείσει με επιχειρήματα και να προτείνει τη σωστή εξατομικευμένη λύση σε κάθε πελάτη του, του οποίου τις ανάγκες κατανοεί πρώτα βαθιά. Η επιβεβαίωση για τη σωστή επιλογή που έκανα - και σε επίπεδο ασφαλιστή και σε επίπεδο εταιρείας - ήρθε, όταν σε ένα μόλις μήνα έτυχε περιστατικό στο ένα παιδί μου, όπου με την καθοδήγηση του κύριου Ματωνάκη και τις άρτιες διαδικασίες της Εθνικής Ασφαλιστικής, αποζημιωθήκαμε άμεσα...

 • Μαρία Κανταρέλη (Αθήνα)

  Απόλυτα ικανοποιητική η επαφή μας. Προσπαθει να εντοπίσει και να εξηγήσει τα δυσνόητα και πιο σημαντικά σημεία ενος συμβολαίου ετσι ωστε κάθε ενδιαφερόμενος για νέα ασφάλεια να μπορεί να αξιολογήσει εναλλακτικές λύσεις. Είναι πολύ εξυπηρετικός από τη φύση του και κάνοντας εξαιρετική χρήση της τεχνολογίας απλοποιεί την ζωή όλων.
 • Κωνσταντίνος Αντωνίου (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Αθήνα)

  Κατατοπιστικότατο site.Δεν υπήρχε πίεση. Η γραπτή πρόταση ήταν πλήρης γενικά αλλά και εξατομικευμένη. Γρήγορη, θετική και πλήρης ανταπόκριση. Γενικά είμαι απόλυτα ικανοποιημένος σε όλους τους τομείς της επικοινωνίας μας.
 • Ιωάννης Γιαννακόπουλος (Προγραμματιστής Η/Υ - Μαρούσι Αττικής)

  ο κ. Ματωνάκης είναι σωστός επαγγελματίας, γνώστης του ασφαλιστικού κλάδου, φιλικός και πάντοτε πρόθυμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία/ερώτηση. Βασικό χαρακτηριστικό του επίσης είναι ότι απαντά πάντοτε επί του θέματος (to the point).
 • Δημήτρης Ζαχαρίας (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Πειραιάς)

  Από την έρευνα αγοράς μου θεώρησα τον κύριο Ματωνάκη ως τον πλέον επαγγελματία από τις εναλλακτικές μου. Φιλικός , προσιτός , ανθρώπινος , εξαιρετικά ενημερωμένος για το αντικείμενο εργασίας του, κατάλαβε αμέσως τις απαιτήσεις και τις ανάγκες μου αποσπώντας την εμπιστοσύνη μου . Ένας εξαιρετικός επαγγελματίας που συνδυάζει την απλότητα και την συνέπεια με υψηλού επαγγελματικού επιπέδου συνεργασία .
 • Γεώργιος Μπέκας (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Πειραιάς)

  Στον κο Ματωνάκη διακρίνω έναν γνώστη του αντικειμένου, άψογο επαγγελματία, και άμεσα διαθέσιμο με όλους τους σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας. Αν και δεν τον γνώριζα προσωπικά, έπειτα από αρκετό καιρό συζητήσεων και όντας λιγάκι δύσπιστος στο θέμα ασφάλειες υγείας μέσω διαδικτύου (παρόλο που είμαι γνώστης των νέων τεχνολογιών και των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου - χώρος άλλωστε στον οποίο δραστηριοποιούμαι και εγώ), με προβλημάτισε το γεγονός της απόστασης, και ότι σε ενδεχόμενη ανάγκη ο ασφαλιστής μου θα βρίσκεται αρκετά μακριά.....
 • Νικολέτα Χαλκιαδάκη (Ιδιωτική Υπάλληλος - Αθήνα)

  Άψογος. Αποζημιώθηκα και έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη.
 • Εμμανουήλ Φορτσάκης (Πολιτικός Μηχανικός Ηράκλειο Κρήτης)

  Κάθε Ασφαλιστική Εταιρεία κρίνεται κύρια την στιγμή που θα κλιθεί να αποζημιώσει τον Ασφαλισμένο. Μέχρι εκείνη την στιγμή η όποια κρίση αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίας από τον Ασφαλιστή προς τον Ασφαλισμένο. Ελπίζω να μη χρειαστεί ποτέ να κρίνω την Εθνική Ασφαλιστική για θέματα αποζημίωσης. Εξαιρετικός στην δουλειά του. Αποτελεί τιμή για την Εθνική Ασφαλιστική να έχει τέτοια στελέχη!
 • Κωνσταντίνος Φρουδαράκης (Μηχανολόγος - Ηράκλειο Κρήτης)

  Η Εθνική δεν είναι η φθηνότερη ασφαλιστική αλλά είναι η ασφαλέστερη επιλογή όσον αφορά την ταχύτητα και την πληρότητα των αποζημιώσεων σε περίπτωση που αυτές απαιτούνται. Ο κ.Ματωνάκης είναι άψογος στην δουλεία του και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του άμεσα. Κατά περιπτώσεις μάλιστα, ασχολείται με τις ανάγκες των πελατών του πέρα των τυπικών του υποχρεώσεων.
 • Γεώργιος Αναστασάκης (Επιχειρηματίας - Ηράκλειο Κρήτης)

  Πολύ άμεσος και διευκρινιστικός. Η Εθνική εμπνέει σιγουριά.
 • Ιωάννης Χαραλαμπίδης (Φιλόλογος - Ηράκλειο Κρήτης)

  Εξαιρετικά επαγγελματικός αλλά και πολύ ανθρώπινος, σοβαρός, γνώστης του αντικειμένου και αξιόπιστος. Τον εμπιστεύομαι. Αν είχα τη δυνατότητα θα έκανα και άλλα συμβόλαια ασφαλιστικής κάλυψης μαζί του. Σαν εταιρεία η Εθνική είναι αξιόπιστη, σοβαρή, υπεύθυνη και επαγγελματική. Λίγο ακριβότερη από ανταγωνιστές.
 • Στέφανος Αναστασάκης (Επιχειρηματίας - Ηράκλειο Κρήτης)

  Η συνεργασία μας παραμένει άψογη χωρίς κανένα μελανό σημείο. Πάντα ενημερωμένος, εξυπηρετικός και άμεσα διαθέσιμος. Στοιχεία πολύ βασικά για τον κλάδο.
 • Βασιλική Βεριβάκη (Επιχειρηματίας - Χανιά)

  Ο κ. Ματωνάκης είναι πολύ εξυπηρετικός και άψογος στην συνεργασία μας.Όποτε χρειάστηκα την βοήθειά του ήταν άμεση.
 • Γεώργιος Σφίγγας (Επιχειρηματίας - Ηράκλειο Κρήτης)

  Σε κάθε περίπτωση με εξυπηρέτησε απολύτως ικανοποιητικά (10)
 • Αναστασία Μπουχούρα (Επιχειρηματίας - Ηράκλειο)

  Ο δικός μας άνθρωπος. Ήρεμος και εξυπηρετικός.
 • Απόστολος Αγραφιώτης (Οδηγός Ταξί - Τρίκαλα)

  Πολύ καλός επαγγελματίας. Άμεση εξυπηρέτηση σε ό,τι και όποια ώρα ήθελα.
 • Νικ. Λεμονάκης ( Επιχειρηματίας - Ηράκλειο)

  Η Εθνική νομίζω ότι είναι από τις καλές ασφαλιστικές αλλά χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια ώστε ο πελάτης να αποκτήσει σιγουριά και εμπιστοσύνη. Ο κ. Ματωνάκης είναι αξιόλογος και συνεργάσιμος.
 • Γεώργιος Λαπιδάκης (Χειρουργός - Ηράκλειο Κρήτης)

  Αποζημιώθηκα και έμεινα απόλυτα ικανοποιημένος.
 • Μαρία Δημητράκη (Φιλόλογος - Ηράκλειο Κρήτης)

  O κ. Ματωνάκης είναι ένας αξιόλογος επαγγελματίας, γνώστης του αντικειμένου του και όποτε τον χρειάστηκα με εξυπηρέτησε απολύτως ικανοποιητικά!
 • Παναγιώτης Σαράφογλου (Ιδιωτικός Υπάλληλος - Αθήνα)

  Από την πρώτη κιόλας επαφή αντιλήφθηκα ότι είχα να κάνω με έναν αξιόλογο επαγγελματία, ειλικρινή και αξιόπιστο. Έχοντας ήδη επικοινωνία με άλλους επαγγελματίες ασφαλιστές στο παρελθόν, και όντας ήδη ασφαλισμένος, γνώριζα τι ακριβώς ζητούσα και τι περίμενα από την επικοινωνία μου. ο κος Ματωνάκης ανταποκρίθηκε με ειλικρίνεια και αμεσότητα, στάθηκε επακριβώς στις ανάγκες μου, δεν προσπάθησε δόλια να με παρασύρει σε ¨λάθος κατεύθυνση'', μου παρουσίασε τα θετικά της δικής του πρότασης, αλλά και τα θετικά σημεία του συμβολαίου που ήδη είχα, και με άφησε να κάνω μια αντικειμενική αξιολόγηση....
 • Δημήτριος Γρίβας (Δικηγόρος - Αθήνα)

  Σύγχρονη ιστοσελίδα, καλή τηλεφωνική επικοινωνία και σωστός γραπτός λόγος.
 • Αθανάσιος Ζέρβας (Καθηγητής Ξένων Γλωσσών - Κόρινθος)

  Ο κ. Ματωνάκης είναι ευγενής, φιλικός, άρτια καταρτισμένος και επαγγελματίας στο χώρο των οικονομικών και ασφαλίσεων, εξυπηρετικότατος, άμεσος στην επαφή του μαζί σου, ταχύτατος στις απαντήσεις του και απόλυτα κατανοητός!! Προσφέρει με πολύ καλή διάθεση τις γνώσεις του, συμμερίζεται τις αγωνίες σου, απαντά με απόλυτη σαφήνεια σε όλες σου τις ερωτήσεις και δεν είναι καθόλου πιεστικός! Δίνει χρόνο και χώρο σε κάθε συνομιλητή του να σκεφτεί και να αποφασίσει ανεπηρέαστος! Είναι άψογος στη συνεργασία μας!
 • test

  Δείτε όλα τα σχόλια

   

  ΟΔΗΓΟΙ

   

  10 σημεία για να επιλέξετε πρόγραμμα υγείας

  Η μεθοδολογία του my advisor ώστε να μπορέσετε να αξιολογήσετε αποτελεσματικά ένα ασφαλιστήριο υγείας.

  Πως επιλέγουμε ασφαλιστικό σύμβουλο

  Δέκα σημεία για να μπορέσετε να κρίνετε εάν ένας ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

  Ισόβια και ετήσια συμβόλαια

  Οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο τύπων ασφαλιστηρίων υγείας