Διαδικασία ασφάλισης υγείας

Το βασικότερο στοιχείο για την σωστή ασφάλιση είναι η πλήρης συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας


Μετά την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος ασφάλισης η διαδικασία έχει τα παρακάτω βήματα

  1. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας και της αίτησης ασφάλισης (ονομάζεται non medical).
  2. Αποστολή  της αίτησης στα κεντρικά της εταιρείας για έλεγχο των δεδομένων
  3. Έκδοση συμβολαίου
  4. Παράδοση του συμβολαίου στον ασφαλισμένο και εξόφληση του υπολοίπου της συμφωνημένης δόσης - π.χ. του εξαμήνου
  5. Έναρξη της ασφάλισης βάσει των όρων του συμβολαίου
Σημαντικές σημειώσεις
 
Από κάποια ηλικία και πάνω είναι απαραίτητο ο ασφαλισμένος να υποβληθεί σε εξετάσεις με έξοδα της εταιρείας για να διαπιστωθεί η καλή κατάσταση της υγείας του
Εάν ο ασφαλισμένος δηλώσει κάποιο πρόβλημα υγείας στο ερωτηματολόγιο τότε η ασφαλιστική εταιρεία θα ζητήσει επιπλέον διευκρινίσεις, τελευταίες εξετάσεις, τυχόν γνωματεύσεις γιατρών κτλ για να εκτιμήσει την κατάσταση. Οι διαφοροποιήσεις στις καλύψεις λόγω προβλήματος υγείας είναι οι παρακάτω
  • Εξαίρεση μόνιμη ή προσωρινή για το συγκεκριμένο πρόβλημα
  • Κάλυψή του με ένα μικρό επασφάλιστρο (δηλαδή ένα μικρό επιπλέον ποσό)
  • Ενδεχόμενη πλήρης απόρριψη του αιτήματος ασφάλισης εάν το πρόβλημα κριθεί σημαντικό.
Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις ο ασφαλισμένος ερωτάται πρώτα εάν τις αποδέχεται και εάν όχι η προκαταβολή του επιστρέφεται στο ακέραιο χωρίς επιβάρυνση 
 
Η σωστή τήρηση της παραπάνω διαδικασίας διασφαλίζει 100% ότι ο ασφαλισμένος θα πληρώνει ασφάλιστρα που έχουν αντίκρισμα. Καλύτερα να μην ασφαλιστεί καθόλου κάποιος παρά την ώρα της αποζημίωσης να αποδειχτεί ότι οι δηλώσεις του ήταν αναληθείς. Τότε η εταιρεία θα αρνηθεί την αποζημίωση και πιθανώς να καταγγείλει και το συμβόλαιο πλήρως.