Ασφάλιστρα Full Health

Ποια είναι τα ετήσια ασφάλιστρα του Full.

Αναλυτικά τα ετήσια ασφάλιστρα για διάφορες ηλικίες και συνδυασμούς.

Όπως σε κάθε ασφαλιστήριο, το κόστος καθορίζεται κυρίως με βάση την ηλικία.


Το πρόγραμμα FULL είναι ιδιαίτερα οικονομικό σε μικρές ηλικίες.

Mία άλλη σημαντική παράμετρος είναι η απαλλαγή. Ο ασφαλισμένος μπορεί να διαλέξει από τις επιλογές των 0€, 500€, 1.500€, 3.000€, 6.000€ ανά νοσηλεία και 10.000€ (κατ’ έτος).

Τελική παράμετρος για το κόστος αποτελεί και η επιθυμητή θέση νοσηλείας. Οι εναλλακτικές είναι Β (δίκλινο), Α (μονόκλινο) και LUX

Για λόγους απλοποίησης, ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα ασφάλιστρα μόνο για τις θέσεις νοσηλείας Α και Β (Α θέση / Β θέση).

ασφαλεια υγειας Εθνικη  

Τα παραπάνω ασφάλιστρα είναι τελικά και αφορούν ετήσια - εφάπαξ εξόφληση. Επίσης δεν περιλαμβάνεται επιπλέον κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων. 

Υπολογίστε απευθείας και για κάθε ηλικία τα ασφάλιστρα του Full. Δεν χρειάζεται εγγραφή.


Σε περιπτώσεις οικογενειακών προγραμμάτων ισχύει έκπτωση συζύγου 20%, 1ου παιδιού 30%, 2ου παιδιού 40%, 3ου παιδιού 50% και δωρεάν για κάθε επόμενο παιδί.


Τα ασφάλιστρα παραμένουν σταθερά;

Σε κανένα ασφαλιστήριο υγείας τα ασφάλιστρα δεν μπορούν να παραμείνουν σταθερά για τα χρόνια που θα ακολουθήσουν.

Ο κυριότερος λόγος είναι η αυξανόμενη ηλικία του ασφαλισμένου. Επίσης, υπάρχουν και διάφορες άλλες παράμετροι που καθορίζουν και την αρχική τιμή αλλά και τη μελλοντική εξέλιξη των ασφαλίστρων υγείας.

Επεξηγήσεις:

Απαλλαγή: Το ποσό επί του συνολικού κόστους μιας νοσηλείας το οποίο δεν καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία. Για παράδειγμα, εάν σε ένα πρόγραμμα υγείας η απαλλαγή είναι 1.500€ και το κόστος μιας νοσηλείας είναι 10.000€ τότε η αποζημίωση είναι 10.000€ - 1.500€ = 8.500€.

Α θέση: Μονόκλινο δωμάτιο

Β θέση: Δίκλινο δωμάτιο

Edit Page