Γνωρίστε το Full.

Το νέο σύστημα υγείας από την Εθνική Ασφαλιστική.

Τα ασφάλιστρα του Full

Όπως σε κάθε ασφαλιστήριο, το κόστος καθορίζεται κυρίως με βάση την ηλικία.


 Το πρόγραμμα FULL είναι ιδιαίτερα οικονομικό σε μικρές ηλικίες.

Mια άλλη σημαντική παράμετρος είναι η απαλλαγή. Ο ασφαλισμένος μπορεί να διαλέξει από τις επιλογές των 0€, 500€, 1.500€, 3.000€, 6.000€ ανά νοσηλεία και 10.000€ (κατ’ έτος).

Τελική παράμετρος για το κόστος αποτελεί και η επιθυμητή θέση νοσηλείας. Οι εναλλακτικές είναι Β (δίκλινο), Α (μονόκλινο) και LUX

Για λόγους απλοποίησης, ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα ασφάλιστρα μόνο για τις θέσεις νοσηλείας Α και Β (Α θέση / Β θέση).

  

Τα παραπάνω ασφάλιστρα είναι τελικά και αφορούν ετήσια - εφάπαξ εξόφληση. Επίσης δεν περιλαμβάνεται επιπλέον κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων.

Απαλλαγή: Το ποσό επί του συνολικού κόστους μιας νοσηλείας το οποίο δεν καλύπτεται από την ασφαλιστική εταιρεία. Για παράδειγμα, εάν σε ένα πρόγραμμα υγείας η απαλλαγή είναι 1.500€ και το κόστος μιας νοσηλείας είναι 10.000€ τότε η αποζημίωση είναι 10.000€ - 1.500€ = 8.500€.

Α θέση: Μονόκλινο δωμάτιο

Β θέση: Δίκλινο δωμάτιο

Σας ενδιαφέρει η ιδιωτική ασφάλιση υγείας;

Μπορούμε να σας κάνουμε τις προτάσεις μας.

Ζητήστε προσφορά

10 σημεία για να επιλέξετε πρόγραμμα υγείας

Η μεθοδολογία του my advisor ώστε να μπορέσετε να αξιολογήσετε αποτελεσματικά ένα ασφαλιστήριο υγείας.

Πως επιλέγουμε ασφαλιστικό σύμβουλο

Δέκα σημεία για να μπορέσετε να κρίνετε εάν ένας ασφαλιστικός σύμβουλος μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της υπηρεσίας.

Ισόβια και ετήσια συμβόλαια

Οι ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των δύο τύπων ασφαλιστηρίων υγείας